www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Zdravotnícke reformy

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Artériová hypertenzia - ?tandardný diagnostický a terapeutický postup
Zdravotnícke reformy Artériová hypertenzia (AH) zostáva najvýznamnej?ím rizikovým faktorom (RF) kardiovaskulárnych ochorení (KVO), vrátane cerebrálnej cirkulácie. Vysoký krvný tlak (TK) je rizikový faktor (RF) aj ochorenie, ktorému patrí prvé miesto medzi prí?inami, ktoré vedú k celkovej mortalite. V európskej dospelej populácii sa prevalencia AH pohybuje medzi 30 – 45 %, s postupným nárastom s vekom
Sobota, 13.12. 2014
(Zobraziť celý článok | 525 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4161 čitateľov)

Spolo?né odporú?ania Slovenskej nefrologickej spolo?nosti a Slovenskej diabetologickej spolo?nosti na diagnostiku a lie?bu diabetickej nefropatie
Zdravotnícke reformy Tieto odporú?ania vypracovala Slovenská nefrologická spolo?nos? v súlade s medzinárodnými odporú?aniami (NKF, ADA a i.) zástupcami výborov oboch spolo?ností s cie?om zlep?i? spoluprácu diabetológov a nefrológov pri v?asnej diagnostike a lie?be diabetikov s nefropatiou.
Streda, 05.12. 2012
(Zobraziť celý článok | 522 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2632 čitateľov)

Odporú?ania pre predopera?né hodnotenie kardiálneho rizika a periopera?nú kardiálnu starostlivos? pri nekardiálnych operáciách
Zdravotnícke reformy Cie?om Odporú?aní a Dokumentov konsenzu odborníkov je predlo?enie návrhu mana?mentu – postupu, rozsahu a hodnotenia, ktoré vychádzajú z relevantných dôkazov ur?itých problémov tak, aby pomohli lekárom vybra? tie najlep?ie mo?né stratégie mana?mentu individuálneho pacienta, ktorý má konkrétny chorobný stav, pri?om sa zoh?ad?uje nielen dopad na prognózu, ale aj pomer rizika a prospech jednotlivých diagnostických alebo terapeutických prostriedkov.
Pondelok, 05.11. 2012
(Zobraziť celý článok | 1165 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2385 čitateľov)

Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.10.2011
Zdravotnícke reformy Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. septembra 2011 ?. OPL0311-S09056-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia k 1.10.2011.
Piatok, 30.09. 2011
(Zobraziť celý článok | 339 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2544 čitateľov)

Odborné usmernenie MZ SR na lie?bu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov s chronickým ochorením obli?iek.
Zdravotnícke reformy

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva odborné usmernenie na lie?bu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov s chronickým ochorením obli?iek vo forme vestníka.

Utorok, 02.08. 2011
(Zobraziť celý článok | 318 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3560 čitateľov)

Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.4.2010
Zdravotnícke reformy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?. OPL0110-26959/2009-OL z 24. februára 2010, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia po jeho prerokovaní v stálej pracovnej komisii LRV pre finan?né právo 24. 2. 2010. Predmetné opatrenie nadobudne ú?innos? 1. 4. 2010
Pondelok, 29.03. 2010
(Zobraziť celý článok | 427 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2941 čitateľov)

Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.1.2010
Zdravotnícke reformy

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?. OPL0409-21897/2009-OL z 25. novembra 2009, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia po jeho prerokovaní v stálej pracovnej komisii LRV pre finan?né právo 25. 11. 2009. Predmetné opatrenie nadobudne ú?innos? 1. 1. 2010.

Streda, 30.12. 2009
(Zobraziť celý článok | 454 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2795 čitateľov)

Predám USG Falco 100 ESAOTE
Zdravotnícke reformy

Predám USG Falco 100 ESAOTE digitálny, s elektronickou sondou, 3,5/5,0MHz.

Piatok, 23.10. 2009
(Zobraziť celý článok | 1028 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3554 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.10.2009
Zdravotnícke reformy Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. augusta 2009 ?. OPL0309 - 17499/2009 - OL, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia s ú?innos?ou od 1.10.2009.
Štvrtok, 01.10. 2009
(Zobraziť celý článok | 357 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2727 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.7.2009
Zdravotnícke reformy Opatrenie MZSR zo 4. júna 2009 ?. OPL0209-13213/2009-OL, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia ú?inné od 1.7.2009.
Nedeľa, 12.07. 2009
(Zobraziť celý článok | 291 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2630 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.4.2009
Zdravotnícke reformy Zoznam lie?iv a liekov ustanovený opatrením MZSR ?. OPL0109-08164/2009-OL z 11. marca 2009, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia po jeho prerokovaní v Stálej pracovnej komisii LRV pre finan?né právo 11. marca 2009. Predmetné opatrenie nadobudne ú?innos? 1. 4. 2009.
Nedeľa, 29.03. 2009
(Zobraziť celý článok | 443 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2655 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.1.2009
Zdravotnícke reformy Zoznam lie?iv a liekov ustanovený opatrením MZSR ?. OPL0408-24763/2008-OL zo 17. decembra 2008, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia po jeho prerokovaní v Stálej pracovnej komisii Legislatívne rady vlády SR pre finan?né právo d?a 17.decembra 2008. Predmetné opatrenie nadobudne ú?innos? 1. 1. 2009.
Štvrtok, 01.01. 2009
(Zobraziť celý článok | 476 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3161 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.10.2008
Zdravotnícke reformy Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?. OPL0308-18198/2008-OL zo 17. septembra 2008, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Utorok, 30.09. 2008
(Zobraziť celý článok | 332 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2673 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.7.2008
Zdravotnícke reformy OPATRENIE MZSR ?. OPL0208-13444/2008-OL z 11. júna 2008,ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Streda, 25.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 273 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2747 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.4.2008
Zdravotnícke reformy Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?. OPL0108-07629/2008-OL z 19. marca 2008, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Piatok, 21.03. 2008
(Zobraziť celý článok | 326 bajtov | Hodnotenie: 3)
(2744 čitateľov)

37 článkov (3 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd