Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia

Bezpurínová diéta
Publikované: Nedeľa, 09.10. 2005 - 14:09:28
Vec: Diéty


je diéta pri dne a hyperurikemickom  syndróme. Ide o ochorenia látkovej premeny,  prejavujúce sa zvý?ením hladiny kyseliny mo?ovej v krvi, zápalom k?bov,  obli?iek a postihnutím iných orgánov. Dlhodobé  prejedanie sa potravinami s vysokým obsahom purínov vedie k  vzniku dnavého záchvatu a ?al?ím komplikáciam.Potraviny pod?a obsahu purínov rozde?ujeme do 3 skupín:

A. Potraviny s vysokým obsahom purínov : vnútornosti - pe?e?, obli?ky p?úca, mozo?ek a iné, sardele, sardinky, krv, mäsové vývary - bujóny.
B. Potraviny so stredným obsahom purínov: mäso hovädzie, brav?ové, te?acie, hydina, ryby,  strukoviny - fazu?a hrach, ?o?ovica
C. potraviny s malým obsahom purínov: zelenina, ovocie, mlieko, syr, vají?ka, obilniny

V?eobecné diétne zásady:
1. zákaz v?etkých jedál v skupine A. Zo skupiny B sa povo?uje jedna porcia 2x tý?denne.
2. ako náhradu mäsa pou?i? syr vají?ka a mlieko.
3. obmedzi? aj potraviny obsahujúce ve?a ??ave?anov, ktoré podporujú vznik mo?ových kame?ov: jahody, brusnice, ríbezle, rebarbora, ?penát. Ostatné ovocie je povolené.
4. potraviny v skupine C mo?no konzumova? bez obmedzenia pokia? pacient nemá nadváhu.
5. z nápojov úplne vylu?ujeme alkohol, najmä destiláty, ?umivé  a ?a?ké vína . Neodporú?ajú sa jedlá korenené a jedlá v rôsole- aspiku
6. dôle?itou sú?as?ou lie?by je dostato?ný príjem tekutín, za ú?elom zvý?enia vylu?ovania mo?u obli?kami na 1 800 -2 000ml za de?. Odporú?a sa príjem 2 - 3 litrov ?istej vody alebo slabo alkalickej minerálky.Tento článok si môžete prečítať na webe Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia
http://www.nefrologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.nefrologia.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=60