www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Pre pacientov

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Pou?enie pre pacientov: Transplantácia obli?iek
Pre pacientov

Je to metóda náhrady funkcie obli?iek, ke? sa obli?ky od ?ivého alebo m?tveho darcu voperuje (transplantuje) príjemcovi, pacientovi s chronickým zlyhávaním obli?iek. Obli?ka od darcu (?tep) sa spravidla umiest?uje nad lopatu bedrovej kosti a tu sa napojí na panvovú tepnu a ?ilu a mo?ovodom na mo?ový mechúr. Transplantuje sa len jedna obli?ka, preto mô?e existova? darcovstvo orgánu od ?ivého darcu. Vlastná nefunk?ná obli?ka pacienta sa ponecháva na mieste, pokia? nie je záva?ný dôvod na jej odstránení.
Úspe?ná transplantácia je najdokonalej?í spôsob náhrady funkcie obli?iek, umo??uje najlep?iu kvalitu ?ivota a je to tie? najlacnej?ia metóda náhrady funkcie obli?iek.

Pondelok, 18.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 8603 bajtov | Hodnotenie: 4.52)
(14444 čitateľov)

Pou?enie pre pacientov: Peritoneálna dialýza
Pre pacientov

Je to metóda, pri ktorej sa vyu?íva pobru?nica – peritoneum ako membrána, cez ktorú sa ?istí krv. Pobru?nica je membrána, ktorá pokrýva nielen steny bru?nej dutiny, ale aj v?etky vnútrobru?né orgány, ?ím sa zvä??uje ú?inná plocha. Pri peritoneálnej dialýze sa do bru?nej dutiny napú??a cez katéter, ktorý je pevne fixovaný v bru?nej stene, sterilný dialyza?ný roztok.

Piatok, 24.11. 2006
(Zobraziť celý článok | 19021 bajtov | Hodnotenie: 4.6)
(17963 čitateľov)

Pou?enie pre pacientov: Hemodialýza
Pre pacientov

Hemodialýza v sú?asnosti je najroz?írenej?ia metóda nahrádzania funkcie obli?iek. Princípom je o?is?ovanie krvi od splodín látkovej premeny a odstra?ovanie nadbyto?nej vody z organizmu difúziou, menej filtráciou a adsorbciou.

Piatok, 17.11. 2006
(Zobraziť celý článok | 22842 bajtov | Hodnotenie: 4.75)
(26864 čitateľov)

 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd