www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Staršie ankety
· Zú?astníte sa Nefrologického sympózia Slovenskej nefrol. spolo?nosti v Nových Zámkoch v okt. 2008? (Výsledky a komentáre - 118 navštevníkov hlasovalo)
· Zú?astníte sa Nefrologického sympózia Slovenskej nefrologickej spolo?nosti 19. - 21. 9. 2007 ? (Výsledky a komentáre - 27 navštevníkov hlasovalo)
· ?o Vám hovorí: Kardionefrologické sympózium v Assisi ? (Výsledky a komentáre - 47 navštevníkov hlasovalo)
· Zavedenie ISO normy na zdravotníckom pracovisku je : (Výsledky a komentáre - 105 navštevníkov hlasovalo)
· Ako hodnotíte úrove? 31. kongresu slovenskej nefrologickej spolo?nosti ? (Výsledky a komentáre - 27 navštevníkov hlasovalo)
· Zú?astníte sa 31. kongresu slovenskej nefrologickej spolo?nosti ? (Výsledky a komentáre - 11 navštevníkov hlasovalo)
· Ako sa Vám pá?i design stránky ? (Výsledky a komentáre - 135 navštevníkov hlasovalo)

Ankety pripojené k článkom
Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd