www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 17, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia

Site Map

 Úvodná stránka
 Ankety (v?etky)
 Autori
 Bleskovky
 Fórum
       Nefrológia
       Hypertenziológia
       Zdravotníctvo
 Hry
 Inzercia
 Kongresy
 Linky hypertenziologia
 Linky nefrologia
 Mapa stránky
 Na stiahnutie
       Legislatíva v zdravotníctve
       Kongresy
       ?túdie
       Slovenská nefrologická spolo?nos?
 Naj?ítanej?ie ?lánky
 Najnov?ie správy
 Odoberanie noviniek
 Ostatné
 Pracoviská
 Recenzie (v?etky)
 Reklama
 Témy (v?etky)
       Renálne sydrómy
       Diabetická nefropatia
       TIN, IMC
       Hypertenzia a obli?ky
       Zdravotnícke reformy
       Chronická renálna insuficiencia
       Hemodialýza a CAPD
       Lie?ebné stratégie
       CKD a KV komplikácie
       Diéty
       Kongresy
       Transplantácia obli?iek
       Hypertenzia v gravidite
       Slovenská nefrologická spolo?nos?
       Pre pacientov
       Hypertenziologia na Slovensku
 Vyh?adávanie
Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd